CGS Supertrend

เส้น Supertrend เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

CGS Supertrend
เส้นSupertrend
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
โดยมีหลักการทำงานคือใช้เส้นSupertrendมาเปรียบเทียบกับราคาของสินค้าหากราคาของสินค้ามีค่าเหนือกว่าเส้นSupertrendจะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นและหากราคาของสินค้ามีค่าต่ำกว่าเส้นSupertrendจะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาลง
จุดเด่น
1. เกิดสัญญาณบ่อย
จุดอ่อน
1. ไม่เหมาะกับ Time Frame ขนาดเล็ก