CGS STO Cross Level

Full Name

MAR. 23, 2023

เส้น Stochastic Oscillator และเส้นระดับ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา

CGS STO Cross Level
เส้น Stochastic Oscillator และเส้นระดับ
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา
โดยมีหลักการทำงานคือใช้เส้น Stochastic Oscillator เปรียบเทียบกับเส้นระดับหากเส้น Stochastic Oscillator มีค่าเหนือกว่าเส้นระดับ 80จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นและหากเส้น Stochastic Oscillator มีค่าต่ำกว่าเส้นระดับ 20จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาลง
จุดเด่น
1. สัญญาณค่อนข้างไวกว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆในประเภทเดียวกัน
2. มีความแม่นยำปานกลาง
จุดอ่อน
1. เหมาะกับ Time Frame ขนาดเล็ก