CGS RSI

Full Name

MAR. 23, 2023

เส้น RSI และเส้นระดับ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา

CGS RSI
เส้นRSIและเส้นระดับ
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา
โดยมีหลักการทำงานคือใช้เส้นRSI เปรียบเทียบกับเส้นระดับหากเส้นRSIมีค่าเหนือกว่าเส้นระดับ 70จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นและหากเส้นRSI มีค่าต่ำกว่าเส้นระดับ 30จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาลง
จุดเด่น
1. ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกสินค้า
2. เหมาะกับ Time Frame ขนาดใหญ่
3. ความผันผวนของสัญญาณต่ำ (ไม่เกิดการเปลี่ยนหน้าซื้อ-ขายบ่อย)
จุดอ่อน
1. สัญญาณค่อนข้างช้ากว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆในประเภทเดียวกัน
2. จำนวนการเทรดค่อนข้างน้อยกว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆในประเภทเดียวกัน