CGS MACD

Full Name

MAR. 23, 2023

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

CGS MACD
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
โดยมีหลักการทำงานคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาเปรียบเทียบกับส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีค่าเหนือกว่าส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นและหากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีค่าต่ำกว่าส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาลง
จุดเด่น
1. ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกสินค้า
2. สัญญาณค่อนข้างไวกว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆในประเภทเดียวกัน
3. มีความแม่นยำปานกลาง
จุดอ่อน
1. ไม่เหมาะกับ Time Frame ขนาดเล็ก