CGS MA Cross

Full Name

MAR. 23, 2023

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

CGS MA Cross
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
โดยมีหลักการทำงานคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมาเปรียบเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวหากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีค่าเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นและหากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีค่าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาลง
จุดเด่น
1. ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกสินค้า
2. มีความแม่นยำปานกลาง(เหมาะกับการบอกแนวโน้มมากกว่านำมาเป็นสัญญาณ)
จุดอ่อน
1. ไม่เหมาะกับ Time Frame ขนาดเล็ก
2. สัญญาณค่อนข้างช้ากว่าอินดิเคเตอร์อื่นๆในประเภทเดียวกัน