CGS MA

Full Name

MAR. 23, 2023

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

CGS MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา
โดยมีหลักการทำงานคือใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมาเปรียบเทียบกับราคาของสินค้าหากราคาของสินค้ามีค่าเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นและหากราคาของสินค้ามีค่าต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาลง
จุดเด่น
1. เกิดสัญญาณบ่อย
2. ใช้งานง่ายเหมาะกับทุกสินค้า
3. มีความแม่นยำปานกลาง (เหมาะกับการบอกแนวโน้มมากกว่านำมาเป็นสัญญาณ)
จุดอ่อน
1. ไม่เหมาะกับ Time Frame ขนาดเล็ก