CGS Band

เส้นความผันผวนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา

CGS Band
เส้นความผันผวนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา
โดยมีหลักการทำงานคือใช้เส้นความผันผวนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาเปรียบเทียบกับราคาของสินค้าหากราคาของสินค้ามีค่าต่ำกว่าเส้นความผันผวนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้นและหากราคาของสินค้ามีค่าเหนือกว่าเส้นความผันผวนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้แนวโน้มของราคาเป็นขาลง
จุดเด่น
1. เหมาะกับ Time Frame ขนาดกลาง
จุดอ่อน
1. ไม่เหมาะกับการใช้งานในช่วงที่ราคามีแนวโน้มชัดเจน