CGS MT4 Indicator

เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินค้าซึ่งพัฒนาโดยCGS สำหรับโปรแกรมเทรดMT4 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ราคาของสินค้าเพิ่มเติมจากชุดอินดิเคเตอร์พื้นฐานเดิมจากโปรแกรมเทรดMT4โดยสามารถใช้งานได้เฉพาะลูกค้าของCGS เท่านั้นโดยแบ่งออกเป็น2 ประเภทหลักๆได้แก่ CGS MT4 Indicators Simulated และ CGS MT4 Indicators Optimized

CGS Supertrend

เส้น Supertrend เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

Image-empty-state.png

CGS Band

เส้นความผันผวนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา

Image-empty-state.png

CGS Donchain

เส้นราคาสูงสุดและเส้นราคาต่ำสุดตามกรอบเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

Image-empty-state.png

CGS MA Cross

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

Image-empty-state.png

CGS MA

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

Image-empty-state.png

CGS MACD

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และส่วนต่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

Image-empty-state.png

CGS STO Cross Level

เส้น Stochastic Oscillator และเส้นระดับ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา

Image-empty-state.png

CGS RSI

เส้น RSI และเส้นระดับ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การกลับตัวของราคา

Image-empty-state.png